Sobre la web

Aquesta aplicació web és un projecte elaborat per participar en el concurs webs al punt 2022, l'objectiu d'aquesta és proporcionar un servei de reserva gratuït a petites i mitjanes empreses. Per la creació de l'aplicació hem fet ús de diferents frameworks.


Laravel és un marc web PHP de codi obert gratuït, creat per Taylor Otwell i destinat al desenvolupament d'aplicacions web seguint el patró arquitectònic model-vista-controlador (MVC) i basat en Symfony. Algunes de les característiques de Laravel són un sistema d'embalatge modular amb un gestor de dependències dedicat, diferents maneres d'accedir a bases de dades relacionals, utilitats que ajuden al desplegament i manteniment d'aplicacions i la seva orientació cap al sucre sintàctic.Vue és un marc de JavaScript per crear interfícies d'usuari. Es basa en HTML, CSS i JavaScript estàndard i proporciona un model de programació declaratiu i basat en components que us ajuda a desenvolupar de manera eficient interfícies d'usuari, siguin simples o complexes.Bulma és un marc gratuït i de codi obert que proporciona components d'interfície llests per utilitzar que podeu combinar fàcilment per crear interfícies web responsives.Buefy és una biblioteca de components d'interfície d'usuari feta a sobre de Vue.js i Bulma; dos marcs nous, però coneguts. Buefy té dos principis bàsics: Mantenir les coses senzilles i Ser lleuger.

Qui som?

Som 3 alumnes de l'Institut Cendrassos de Figueres actualment en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

Programadors:


EDUARD SELLAS LLEÓ
esellas@cendrassos.net


EIMANTAS MILKINTAS
emilkintas@cendrassos.net


YOUNES BOUHTAT
bbouhtat@cendrassos.net